Tworzyć sieci

Corrigan-Maguire: trzeba uwierzyć w siłę i mądrość ludzi

Trzeba uwierzyć w siłę i mądrość ludzi, którzy mogą przeprowadzić oddolną, pokojową reorganizację polityczną – uważa Mairead Corrigan-Maguire, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1976 r. Jej zdaniem społeczeństwa obywatelskie są nadzieją na pokój na świecie.


Corrigan-Maguire w środę – ostatniego dnia XIII Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, który odbywa się w Warszawie – uczestniczyła w sesji “Solidarność i pojednanie: nigdy więcej wojny”. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że to w społeczeństwie obywatelskim leży nadzieja na pokojowe rozwiązanie wszelkich konfliktów.
„Trzeba uwierzyć w siłę, władzę i mądrość ludzi; oni są w stanie przeprowadzić reorganizację polityczną i działać od dołu. Głęboko wierzę, że są ludzie na całym świecie, którzy już pracują i będą chcieli pracować w przyszłości na rzecz rozwiązania konfliktów bez przemocy. To jest najważniejsza odpowiedź dla świata” – oceniła Corrigan-Maguire.

Jak podkreśliła, będąc w wielu miejscach, gdzie toczyły się konflikty, widziała wielu takich ludzi, lecz – stwierdziła – nie są oni bohaterami przekazów telewizyjnych, w których dominuje jedynie przemoc, wybuchy i bomby.

„Nie może nas zmylić to, co widzimy w mediach, to jest propaganda na rzecz promocji zbrojeń i konfliktu zbrojnego. Często informacje, które do nas docierają nie są prawdą” – oceniła noblistka.

Jak podkreśliła, media mówią głównie o zabijanych dzieciach, a tak naprawdę nic nie mówi się o zbrodniarzach, którzy rządzili np. w Syrii i o państwach, którym zależy na kolejnych wojnach.

Zdaniem Corrigan-Maguire wiele początkowych przekazów medialnych zarówno z Syrii, jak i z Afganistanu, Libii i Iraku było nieprawdziwych, a ich celem było „uderzenie w sumienia i moralność” społeczności międzynarodowej.
„Były one wykorzystywane po to, abyśmy emocjonalnie zareagowali i poparli kolejną wojnę w Syrii, tak jak w przypadku wojny w Afganistanie, Libii i Iraku. (…) Wiele różnych głosów powstało na rzecz walki i destabilizacji, a media nic nam nie mówią o tym” – zaznaczyła.

Według Corrigan-Maguire potrzeba nam większej demokracji, gdyż „nikt nie może w ten sposób destabilizować krajów i okłamywać świata”.

„Musimy monitorować to, co się dzieje, nie możemy tylko propagować i promować kłamstw w masowym przekazie, musimy zwrócić się do alternatywnych źródeł przekazu, to nam pomoże uniknąć kolejnych wojen” – powiedziała Corrigan-Maguire.

Jak podkreśliła, wielkie zmiany na świecie zawsze zaczynają się oddolnie. “Ludzie muszą się obecnie mobilizować w społeczeństwa obywatelskie. Potrzebujemy tworzyć sieci i nawzajem się od siebie uczyć. Na świecie są miliony osób, które chcą działać, jesteśmy ogromną siłą i supermocarstwem” – powiedziała noblistka.

W jej ocenie, jednym z największych współczesnych problemów jest to, że ludzie cierpią z powodu cięć budżetowych, młodzi ludzi nie mogą znaleźć pracy, a ochrona zdrowia ma poważne problemy.

„Na świecie jest tyle pieniędzy, a to co my robimy z nimi pokazuje, że mamy złe priorytety. Zbyt dużo wydajemy na wojny, zbrojenie. Te pieniądze powinniśmy inwestować w pomoc sobie nawzajem. Cały świat powinien być solidarny, chodzi tutaj o solidarność globalną, bo to jest podstawową zasadą. Inne zasady odnoszą się do całej ludzkości tzn. każda kobieta, mężczyzna i dziecko ma prawo do życia i odpowiada za to, aby nie zabijać innych” – powiedziała Corrigan-Maguire.

“My jako ludzie świata musimy powiedzieć swoim rządom: zmieńcie swoje polityki” – podkreśliła.

Według noblistki, jedną z tragiczniejszych decyzji współczesnego świata jest wojna z terroryzmem, która doprowadziła ludzkość do bardzo dramatycznej sytuacji: podniesienia poziomu strachu i zwiększenia zbrojeń. „Teraz jesteśmy uzbrojeni po zęby i gotowi, by się zabijać, a my jesteśmy rodziną ludzką i żądamy, aby polityki naszych rządów zmieniły się”.


*  *  *


Do powyższych słów noblistki dodam, że przyczyną zasygnalizowanego problemu jest zagubienie się właściwych relacji na linii państwo-bywatel, gdyż to obecnie państwa chcą arbitralnie decydować, co dla obywateli jest dobre, a co nie- oczywiście często wbrew woli społecznej.

Taka postawa państwa nie prowadzi do zadekretowanego przez nie dobra wspólnego, tylko w ostatecznym rachunku kończy się źle dla społeczeństwa, bo w końcu prowadzi do jego upadku.

Przykładem na to może być nadużywanie władzy wobec bezsilnego i pozbawionego opieki instytucji państwowych obywatela, gdyż instytucje te przestają mu służyć i go chronić, zaś same stają się narzędziem państwa i kryjących się za nim nieformalnych sił nacisku, stojących ponad obywatelem i jego prawami.

Z tego wynikają kolejne problemy jakimi są poczucie buty i bezkarności w swych poczynaniach przedstawicieli państwa wobec społeczeństwa. Co w dalszej kolejności przekłada się na postępujące bezprawie i korupcję aparatu władzy  z jednej strony, i ubezwłasnowolnienie społeczeństwa z drugiej strony, co z kolei prowadzi do konfliktu pomiędzy społeczeństwem, a aparatem państwowym.

Tak więc przywrócenie właściwych relacji w państwie polegać przede wszystkim musi na odzyskaniu podmiotowości obywatelskiej, a następnie odzyskaniem wpływu tegoż społeczeństwa na działania podejmowane przez władze wobec niego.

Dokonać tych koniecznych zmian musi samo społeczeństwo, bo państwo obecnie działa w odwrotnym kierunku, tzn. skutecznie blokuje dokonanie jakichkolwiek zmian umożliwiających jego naprawę i skuteczną kontrolę przez społeczeństwo poczynań instytucji państwowych i ich przedstawicieli.

Działania blokujące podejmowane przez przedstawicieli władzy dokonania jakichkolwiek korzystnych  zmian skutkujących naprawą państwa wynikają z podobnej do złodziejskiej filozofii postrzegania świata, ktora polega na tym, że nikt i nigdy nie zdoła złodzieja ukarać za popełnione przez niego przestępstwa, gdyż to on sam jest sobie policjantem, sędzią i katem.

Aby więc złodzieja ukarać potrzebny jest prawdziwy i niezależny policjant, sędzia i kat, a  tej roli wobec władzy- gdy zawiodła tzw. czwarta władza, którą powinny być niezależne media- musi podjąć się samo społeczeństwo.


Pozdrawiam.


1. www.nobelforpeace-summits.org/program/,
2. nobelwomensinitiative.org/meet-the-laureates/mairead-maguire/,
3. pl.wikipedia.org/wiki/Mairead_Corrigan.

http://adnovum.neon24.pl/post/104225,ludzie-sami-musza-dokonac-koniecznych-zmian

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz